Verkenning over ontwikkelingssamenwerking

Op 20 mei verschijnt de WRR-verkenning Doing Good or Doing Better. Development Policies in a Globalising World.

Ontwikkelingssamenwerking

In dit interdisciplinaire boek geven een aantal vooraanstaande academici zowel een beschrijving van de huidige stand van zaken als een analyse van recente ideeën over ontwikkelingssamenwerking. De wereld verandert. Daarmee is ook het onvoorwaardelijke geloof dat ontwikkelingshulp altijd werkt onder druk komen te staan. In plaats van het centraal stellen van het beperkte begrip armoedebestrijding, handelt deze studie over het brede terrein van ontwikkeling. Welk beleid leidt tot ontwikkeling in deze snel veranderende wereld? Wat zijn precies de beweegredenen van ontwikkelingshulp? En welke nieuwe (ontwikkelings)problemen dienen zich aan als gevolg van globalisering?

Soorten ontwikkelingshulp

Deze bundel beschrijft en analyseert verschillende soorten ontwikkelingsbeleid: hulp, financiële investeringen, handel en wederopbouw. Het geeft inzicht in de, vaak moeizame, trajecten van ontwikkeling in verschillende continenten – Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Europa – en kijkt naar nieuwe thema's van ontwikkelingsbeleid in een globaliserende, interdependente wereld, zoals migratie, veiligheid en internationale rechtvaardigheid.

Doing better

Ontwikkelingsbeleid kan niet langer het ambitieuze, morele project zijn dat is gebaseerd op een bestaand model van Europese of Amerikaanse economische modernisering. ‘Doing Better’ betekent dat ontwikkelingsbeleid minder moraliserend is, maar meer bescheiden en pragmatisch, en meer rekening houdt met de padafhankelijkheid en sociale realiteit in de landen zelf.