Lecture 2008 over ontwikkelingssamenwerking en globalisering

Op 8 december werd de jaarlijkse WRR-Lecture gehouden met als thema: Saving globalisation from its cheerleaders.

Debatpanel

Gastsprekers Nancy Birdsall en Ha-Joon Chang gingen in op vragen over: de winnaars en verliezers van globalisering; de toekomst van internationale (ontwikkelings)samenwerking; de (on)mogelijkheden van global governance en de rol van nationale staten. Herman Wijffels, reageerde en ging met de sprekers in discussie.

Globalisering

Globalisering is een veelvormig proces, dat landen en individuen mogelijkheden biedt om vooruit te komen. Maar inmiddels wordt algemeen onderkend dat niet iedereen beter wordt van globalisering en dat de verschillen tussen en binnen landen toenemen. Globalisering is geen gegeven maar kan - net als voor de Eerste Wereldoorlog - ondermijnd worden door gebrek aan draagvlak en oplopende spanningen tussen winnaars en verliezers.

Effectiever, eerlijker en duurzaam

Behalve over tegenstellingen tussen haves en have-nots maken steeds meer mensen zich zorgen over de vastgelopen onderhandelingen naar een eerlijker handelssysteem voor ontwikkelingslanden (WTO), de instabiliteit op de financiële markten, de dreigende gevolgen van klimaatverandering, en de stijgende voedsel- en energieprijzen. In allerlei landen wordt daarom nagedacht over nieuwe mondiale instituties en compensatiemechanismen om globalisering effectiever, eerlijker en duurzamer te maken.

Sprekers

De WRR draagt bij aan dit debat door twee prominente wetenschappers aan het woord te laten die zich in tal van publicaties intensief met globalisering en ontwikkeling bezighouden. Nancy Birdsall gaat tijdens haar lezing in op de relaties tussen globalisering en een ontwikkelingsagenda. Ha-Joon Chang concentreert zich in zijn lezing op de betekenis van globalisering voor de rol en (on)mogelijkheden van nationale staten.

Vanuit zijn recente ervaringen bij de Wereldbank en als informateur van het huidige kabinet reageert Herman Wijffels op de inleidingen. Tot slot gaan de drie sprekers met elkaar in debat onder leiding van Peter van Lieshout, lid van de WRR en voorzitter van de WRR-projectgroep die een advies voorbereidt over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking in een globaliserende wereld.

Videolinks lezing

Zie ook