Invitational conference 'transnational justice

Tijdens de bijeenkomst, van de Gemeente Den Haag en de WRR, wisselen experts met elkaar van gedachten over het beleidsterrein 'opbouw (inter)nationale rechtsorde'.

Dit beleidsterrein werd als niche voor het Nederlandse buitenlandse beleid benoemd in het WRR-rapport Aan het buitenland gehecht.

Het Bureau Internationale Zaken (BIZ) van Den Haag benut de uitkomsten ten behoeve van zijn aktiviteiten op het gebied van global/ transitional justice(curs). De bevindingen zullen ook worden gerapporteerd aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Prof.dr. André Knottnerus, voorzitter WRR en drs. Willem Post, internationaal adviseur College van B & W leiden de bijeenkomst in. Vervolgens wordt naar aanleiding van actuele casuïstiek gedebatteerd onder leiding van interim-dean prof.dr. Willem van Genugten van 'The Hague Institute for Global Justice'. 

Zie ook