WRR-rapport 85 Aan het buitenland gehecht

Op 30 november is WRR-rapport 85 Aan het buitenland gehecht gepresenteerd aan de minister en straatsecretaris van Buitenlandse Zaken.

Buitenlandbeleid

Weinig andere landen zijn politiek, economisch en sociaal zozeer verweven met de wereld om ons heen. Dit betekent dat de Nederlandse overheid alert moet inspelen op de risico's én kansen in een snel veranderende wereld. In dit rapport geeft de WRR daartoe enkele handreikingen. Richtinggevend is de vraag hoe Nederland een buitenlandpolitieke strategie kan ontwikkelen die past bij de wijzigende machtsverhoudingen in de wereld en bij het radicaal veranderde karakter van de internationale betrekkingen.

Het WRR-rapport nr. 85 Aan het buitenland gehecht: over verankering en strategie van Nederlands buitenlandbeleid is vanaf 30 november beschikbaar op onze website.