Europese vlag

Nederland en de Europese Unie(s)

In het najaar 2013 start de WRR een reeks seminars waarin de toekomst van de Europese Unie(s) centraal staat. Door onderdelen eruit te lichten, zoals de EMU, de politieke unie en de interne markt wil de raad een unieke bijdrage leveren aan het Nederlandse debat over 'Europa'.

Het debat over de toekomst van de Europese Unie is zeer gepolariseerd en gefragmenteerd. Dit WRR-project probeert bij te dragen aan een gestructureerde en systematische doordenking van de toekomst van de Europese Unie vanuit Nederlands perspectief. Dat gebeurt door relevante vragen op te werpen, door academische experts en beleidsmakers met elkaar in contact te brengen, en door verschillende opties en scenario's te schetsen en te analyseren. De WRR vervult een faciliterende en neutrale rol waarbij een brede reeks van opties en standpunten aan de orde komen.

De economische, monetaire en politieke unie

Inhoudelijk ligt het zwaartepunt voor de WRR voorlopig bij de toekomst van de economische unie (EU28),  de monetaire unie (EU17) en de politieke unie.

Belangrijke vragen zijn:

  • hoe zou de monetaire Unie zich verder kunnen ontwikkelen en wat zijn daarbij de relevante Nederlandse belangen?
  • dient de Eurozone hervormd te worden in de richting van een vergrote flexibiliteit die rekening houdt met de ontstane divergentie tussen de lidstaten? Wat zijn hiervoor reële opties, wat zijn de voor- en nadelen en hoe verhoudt implementatie zich tot het probleem van transitierisico’s?
  • hoe kan de economische Unie zich verder ontwikkelen als Engeland zich ‘terugtrekt’ en wat zijn daarbij de relevante Nederlandse belangen?
  • wat zijn de opties voor de verdere vormgeving en staatkundige inrichting van de Unie? En wat zijn de relevante Nederlandse belangen en uitgangspunten bij elk van die opties?

Verslagen