Stedenverkenning ‘De wereld in een stad: migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa’

Het tweede dossier is een vergelijkende verkenning van een aantal vooral West-Europese steden. Daarin laten we zien hoe diverse steden omgaan met migratiediversiteit en welke lessen daaruit te trekken zijn voor het Nederlandse beleid voor de omgang met migratiediversiteit. Doel van deze stedenvergelijking is het verzamelen van leerervaringen met name op het gebied van sociale mobiliteit, sociale samenhang en de coördinatie van lokaal integratiebeleid.

Bij de stedenvergelijking werken we samen met onderzoekers die omvangrijke Europese onderzoeksprojecten leiden naar diversiteit, integratie en urban governance in Europese steden:

  1. Divercities, een onderzoek naar governance van diversiteit in 14 Europese steden (www.urbandivercities.eu) o.l.v. Gideon Bolt (Universiteit Utrecht).
  2. Upstream, een programma gericht op het ontwikkelen van effectieve strategieën voor mainstreaming van integratiebeleid in Europa (projectupstream.wordpress.com) o.l.v. Peter Scholten (Erasmus Universiteit Rotterdam).
  3. Imagination, een onderzoeksproject naar stedelijk beleid voor de omgang met migratie uit Midden- en Oost Europa (www.projectimagination.eu) o.l.v. Peter Scholten (Erasmus Universiteit Rotterdam).
  4. ICEC, een project dat het wijkontwikkelingsbeleid gericht op interetnisch samenleven in Wenen, Stockholm en Amsterdam vergelijkt (www.icecproject.com) o.l.v. Sako Musterd (Universiteit van Amsterdam).

Publicatie

Cover (klein) van WRR-verkenning  nr. 39: De wereld in een stad

De wereld in een stad. Migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa (WRR-verkenning nr. 39)

Deze verkenning behandelt voorbeelden van de omgang met de toegenomen migratiediversiteit in een groot aantal Europese steden. De hoofdstukken zijn gebaseerd op internationale onderzoeksprojecten die door Nederlandse onderzoekers zijn geleid. Het blijkt dat er geen one-size-fits-all aanpak bestaat. Daarvoor zijn de verschillen tussen de onderzochte steden te groot. Wel kiezen beleidsmakers in deze steden steeds vaker voor een generieke benadering voor de gehele stedelijke samenleving en niet voor specifiek beleid voor bepaalde migrantengroepen.