Kabinetsreactie rapport Publieke zaken in de marktsamenleving

De regering heeft zijn reactie op het WRR-rapport 87 Publieke zaken in de marktsamenleving en het rapport van de onderzoekscommissie van de Eerste Kamer 'Verbinding Verbroken?', vastgesteld.

In zijn reactie onderschrijft het kabinet de observaties van de onderzoekscommissie en de WRR dat de verhouding tussen burger en overheid als gevolg van privatiseringen en verzelfstandigingen is veranderd en dat er de afgelopen decennia bij deze trajecten niet altijd een expliciete en volledige weging van publieke belangen heeft plaatsgehad. 

Het kabinet heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de analyse van de WRR, dat bij de borging van publieke belangen sprake is van een maatschappelijk ordeningsproces (niet van een enkel beslismoment) en dat de gewijzigde  publieke belangen altijd bij momenten van politieke besluitvorming moet worden meegenomen. Tevens is het kabinet het eens met de constatering van de WRR dat de overheid bij het borgen van publieke belangen ook andere partijen nodig heeft.

Publieke zaken in de marktsamenleving

In april 2012 presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het WRR-rapport Publieke zaken in de marktsamenleving. De raad adviseerde de regering om de rol van de overheid opnieuw te ijken, te stimuleren dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid daadwerkelijk nemen en de betrokkenheid van de samenleving te vergroten.

Verbinding Verbroken?

Op 30 oktober 2012 presenteerde de onderzoekscommissie 'Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten' van de Eerste Kamer het rapport Verbinding Verbroken?. In dit rapport stelde de commissie dat de borging van publieke belangen de afgelopen jaren te weinig en te beperkt aandacht heeft gehad.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/ Algemene Zaken en Huis der Koningin bespreekt op 9 april a.s. de kabinetsreactie van de beide rapporten.

Zie ook