Privatisering, verzelfstandiging en marktwerking

WRR-studie in het kader van onderzoek Eerste Kamer naar privatisering  en verzelfstandiging overheidsdiensten.

Vandaag publiceert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de webpublicatie Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking, een achtergrondstudie over de ontwikkelingen van het Nederlandse beleid en beleidsdenken in de afgelopen drie decennia op het gebied van privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten. De studie is op verzoek van de Parlementaire Onderzoekcommissie Privatisering / Verzelfstandiging Overheidsdiensten (POC) van de Eerste Kamer der Staten-Generaal uitgevoerd. Het rapport van de POC Verbinding verbroken? richt zich op parlementaire besluitvorming en op de effecten van privatiseringen en verzelfstandigingen voor de relatie tussen burger en overheid.

Nieuwe verhoudingen markt, samenleving en overheid

De deelstudie van de WRR laat de ontwikkelingen in het beleid in de laatste decennia op het terrein van privatisering, verzelfstandiging en marktwerking zien. Dit beleid vormde een antwoord op de maatschappelijke veranderingen. Bovendien werd het gebaseerd op theorieën uit de economische en bestuurskundige wetenschappen, die een herwaardering van de markt en een afwaardering van de overheid behelsden. Bij beleidsmakers bestond een groot vertrouwen dat het beleid tot positieve resultaten zou leiden. Er werd zelden afgeweken van het ingeslagen pad. Mede hierdoor ontstonden er nieuwe verhoudingen tussen markt, samenleving en overheid.

Markt, staat en samenleving

Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking is uitgevoerd in het kader van het WRR-project Markt, staat en samenleving dat in april 2012 resulteerde in het WRR-rapport Publieke zaken in de marktsamenleving. De webpublicatie is opgesteld door B.J.P. Stellinga MA MSc en is beschikbaar als WRR-webpublicatie 65 Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking via Amsterdam University Press, ISBN 978 90 8964 514 2.

De serie WRR-webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteur.

Zie ook