Publieke zaken in de marktsamenleving

De overheid heeft in de afgelopen decennia de problemen onderschat van het vormgeven van markten en het daarbij zorgen voor publieke belangen. Dat stelt de WRR in het rapport Publieke zaken in de marktsamenleving.

Nieuwe marktsamenleving

De nieuwe marktsamenleving die is ontstaan, vraagt om nieuwe invullingen van de verantwoordelijkheden voor zaken van publiek belang. De WRR adviseert de regering om de rol van de overheid opnieuw te ijken, te stimuleren dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid daadwerkelijk nemen en de betrokkenheid van de samenleving te vergroten. De raad wijst daarbij onder meer op de rol die brancheorganisaties en publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties kunnen spelen.

Analyse van markten

Om meer inzicht te krijgen in de structurele problemen waarmee beleidsmakers, uitvoerders, professionals, klanten en marktpartijen worden geconfronteerd, heeft de WRR de problemen op een aantal markten geanalyseerd. De resultaten van deze analyses zijn gepubliceerd in de serie webpublicaties:

Rapport

Het rapport Publieke zaken in de marktsamenleving is op 12 april 2012 aan mevrouw Van Erp, secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, namens minister Spies aangeboden.

Het rapport vloeit voort uit het project Markt, staat en samenleving onder leiding van prof.dr.ir. Gerard de Vries.