Hoe ongelijk is Nederland?

In de WRR-Verkenning Hoe ongelijk is Nederland? worden de verschillen in inkomen, loon en vermogen in ons land verkend.

Uitsnede Cover van WRR-verkenning Ongelijkheid in Nederland?

Ongelijkheid

Economische ongelijkheid staat hoog op de internationale agenda. Vaak wordt daarbij verwezen naar de Verenigde Staten, waar de verschillen de afgelopen decennia enorm zijn toegenomen. Een eenvoudig antwoord op de vraag hoe ongelijk Nederland is, is er niet.

De verkenning brengt de verschillen in inkomen, loon én vermogen in ons land in kaart. Daarnaast worden de mogelijke gevolgen van economische ongelijkheid verkend. Wat betekent grote ongelijkheid voor de kans op sociale stijging en het vertrouwen tussen mensen onderling in de politiek? En kan toenemende inkomensongelijkheid leiden tot meer of juist minder economische groei?

Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid, WRR-Verkenning 28 is te downloaden via deze site en te bestellen bij Amsterdam University Press.

Debat in De Balie

De WRR- verkenning bestaat uit bijdragen van Paul de Beer, Wiemer Salverda, Bas van Bavel, Herman van de Werfhorst en Robert Went, en een interview met Richard Wilkinson onder redactie van Monique Kremer, Mark Bovens, Erik Schrijvers en Robert Went. Samen met de auteurs gaat de WRR op 5 juni met enkele vertegenwoordigers van de politiek en de sociale partners in debat bij De Balie in Amsterdam.