Van maakbaar naar betekenisvol bestuur

Vandaag is WRR-webpublicatie nr. 63 Van maakbaar naar betekenisvol bestuur gepubliceerd.

Deze webpublicatie is een achtergrondstudie naar (keten) governance en (nieuw) publiek management en de gevolgen voor toezicht en evaluatie. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. De auteurs zijn prof. dr. M. Noordegraaf en dr. B.C. de Wit. 

Het essay dient als input voor de projecten 'Lessen van evaluaties' en 'Toekomst van toezicht' en behandelt de ontwikkeling van eigentijdse vormen van sturen en organiseren in publieke domeinen. In dit geval (nieuw) publiek management (NPM), (keten) governance en de effecten daarvan op toezicht en evaluatie in en rond diezelfde domeinen. Enerzijds staat daarbij centraal dat die context in toenemende mate objectiveerbaarheid en maakbaarheid opdringt aan publieke organisaties, wat zich ook vertaalt in sterke op meten en accountability gerichte toezichts en evaluatieregimes. Anderzijds wordt centraal gesteld dat objectiveerbaar en maakbaar bestuur juist steeds meer tegen haar grenzen aanloopt. Meer meten en meer accountability leiden niet automatisch tot betere prestaties.Publieke en hybride organisaties verenigen vaak verschillende soorten management in zich; nieuw publiek management en public value management, overheidssturing maar ook stakeholder invloed. Die meervoudigheid moet ook terugkomen in evalueren, verantwoorden en het toezicht houden.