De grenzen van risicobenadering: verslagen beschikbaar

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) organiseerden in samenwerking met de Gezondheidsraad (GR) op 13 mei 2009 de conferentie 'De grenzen van de risicobenadering. Hoe nu verder?'.

Dagvoorzitter prof. dr. ir. Marjolein van Asselt (raadslid WRR) zette de toon van de conferentie, door te benadrukken dat alle aanwezigen werden uitgedaagd om hard aan de slag te gaan. Veel stof tot nadenken werd direct geboden door prof. dr. Ragnar Löfstedt (directeur King’s Centre for Risk Management, King’s College London) in zijn keynote lecture Risk Communication in the 21st Century. Daarna ging het gezelschap uiteen voor twee series van vier workshops die door de WRR, het PBL, de RMNO en de GR werden georganiseerd.

Later in de middag gaf prof. mr. Jaap Spier (advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden) zijn keynote lecture Uncertainties and the state of the art: a legal nightmare.

Discussie

Vervolgens vond er onder leiding van Marjolein van Asselt een 'author meets critics-sessie plaats met prof. dr. Ortwin Renn (hoogleraar Technik- und Unweltsoziologie, Universität Stuttgart), over de bruikbaarheid van de door Renn bepleite risk-governance benadering. De conferentie werd afgerond met een discussie tussen prof. dr. ir. Gerard de Vries (raadslid WRR), prof. dr. Maarten Hajer (directeur PBL), prof. dr. Roel in ’t Veld (voorzitter RMNO) en prof. dr. André Knottnerus (voorzitter GR).

Publicatie

De keynotes van de conferentie worden verwerkt in een speciale editie van het Journal of Risk Research (JRR) onder de werktitel Risk governance dat verwacht wordt in de loop van 2010. Ook alle bijdragen van de conferentie door de WRR, PBL, RMNO en GR worden hierin verwerkt.