Tafels en stoelen in een klaslokaal

Lessen van evaluaties

Hoewel evaluaties ook ‘spontaan’ plaatsvinden naar aanleiding van onvoorziene rampen en crises, vloeien de meeste voort uit wettelijke verplichtingen en staan ze in de sleutel van financiële verantwoording.

In het project Lessen van evaluaties staat de vraag centraal hoe de overheid de evaluatiefunctie juist zo kan inrichten dat er meer geleerd wordt van evaluaties. Welke randvoorwaarden zijn wenselijk om het leren uit evaluaties te bevorderen?