Kabinetsreactie rapport Naar een lerende economie

Het kabinet heeft zijn reactie vastgesteld op het WRR-rapport Naar een lerende economie. Het rapport is 'een krachtig signaal om niet achterover te leunen' aldus de reactie. De regering onderschrijft het pleidooi van de WRR om vernieuwingsvermogen en wendbaarheid te vergroten door te investeren in zowel kennisproductie als kenniscirculatie.