Lecture 2011: Pursuing national policies in a globalized world in crisis

Tijdens de WRR-Lecture, die gehouden werd op 1 december jl., stond de vraag centraal hoe in een globaliserende wereld nationale belangen op verantwoorde wijze gerealiseerd kunnen worden.

Hierover werd gesproken door Dani Rodrik, hoogleraar internationale politieke economie aan de Harvard University en Martin Wolf, associate editor en chief economics commentator van de Financial Times.

The globalization paradox

In de lezing van Rodrik stonden vier elementen centraal: het kapitalisme als een systeem van 'zelf-ontdekking', het politieke trilemma van de wereldeconomie, de opties voor de Eurozone, en de spanning tussen globalisering en democratie. De lezing van Rodrik was gebaseerd op zijn meest recente boek The globalization paradox (2011), waarin hij pleit voor een getemperde vorm van globalisering met lichte internationale regels, om meer ruimte te kunnen geven aan nationale democratie.

Pursuing national policies in a globalising world hit by crisis

Martin Wolf analyseerde in zijn lezing wat globalisering, convergentie, en de crisis sinds 2008 betekenen voor de wereldeconomie. Hij besprak de voor- en nadelen van zes strategische opties voor Nederland en concludeerde dat de marges smal zijn. 

Column en debat

In reactie op de lezingen sprak Sheila Sitalsing een column uit. De WRR-Lecture werd afgesloten met een debat tussen de sprekers onder leiding van WRR-raadslid Peter van Lieshout. Het debat ging in op de huidige eurocrisis en de positie van Nederland.