WRR-Lecture 2014: The future of globalization

Op 6 november sprak Joseph E. Stiglitz, hoogleraar economie aan de Columbia Universiteit, tevens Nobelprijswinnaar, over de toekomst van globalisering.

Portretfoto van prof. Joseph Stiglitz

Nationale en internationale economische ontwikkelingen

Economische integratie en internationale samenwerking hebben sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 te kampen met meer tegenwind. Professor Stiglitz gaf zijn visie op een aantal essentiële toekomstvragen. Wat zijn de toekomstige bronnen van groei in de wereldeconomie, en wat betekent dat voor westerse landen als Nederland? Welke plaats krijgt de financiële sector in de nationale en internationale economieën? En hoe kunnen we in onze multipolaire wereldeconomie zorgen voor voldoende publieke goederen en vooruitgang bij de aanpak van ecologische problemen? Vervolgens presenteerde mw. Ploumen, minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking haar visie en debatteerde men onder leiding van WRR-raadslid Arnoud Boot.

Expertmeeting

Op 7 november was prof. Stiglitz hoofdgast op een expert meeting, georganiseerd door de WRR, met als thema zijn meest recente boek: Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress.