WRR-Lecture 2013: How much (in)equality can societies sustain?

Gisteren vond de WRR-Lecture plaats, met als thema maatschappelijke ongelijkheid. Tijdens de WRR-Lecture 2013 vertelde gastspreker Richard Wilkinson over de gevolgen van ongelijkheid en presenteerde hij een internationale vergelijking van ongelijkheden. Een drietal hoogleraren ging in op de situatie in Nederland. Want is er eigenlijk sprake van toenemende ongelijkheid en zo ja: is dat erg?

Gastspreker Richard Wilkinson

Volgens Richard Wilkinson, auteur van The spirit level, zijn de gevolgen van ongelijkheid niet alleen voelbaar aan de onderkant van de samenleving. Toenemende sociale ongelijkheid is een probleem voor iedereen: de gezondheid bijvoorbeeld, neemt over de hele linie af. Kijken we naar de stand van zaken in Nederland, dan stelt Paul de Beer (UU) dat de inkomensverschillen de laatste decennia zijn toegenomen, maar vooral als het gaat om de afstand tussen de hoogste en laagste inkomensgroepen. Hij liet zien dat de overheid via belastingen de ongelijkheid heeft verminderd.

Inkomens, vermogens en gezondheidsverschillen

Volgens Bas van Bavel (UvA) zijn niet de inkomensverschillen, maar vooral vermogensverschillen gegroeid. In internationaal vergelijkend perspectief zijn deze in Nederland heel groot, ook vergeleken met de VS en het Verenigd Koninkrijk. Dergelijke vermogensverschillen hebben grote gevolgen. Karien Stronks (AMC-UvA) stelde tenslotte dat de grote gezondheidsverschillen in Nederland verder toenemen, vooral over de band van opleiding, inkomen en etniciteit. Maar beleidsmatig blijft het stil, omdat ingrijpen niet als legitiem wordt ervaren.

De WRR-Lecture 2013 valt binnen het WRR-thema 'Maatschappelijke scheidslijnen'. In het voorjaar van 2014 zal er binnen dit thema ook een publicatie over geld en (on)gelijkheid verschijnen. Hier zal worden ingegaan op inkomensverschillen, vermogensverschillen en sociale mobiliteit in Nederland.