Keuze en gedrag in beleid

Op 31 mei 2012 hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de WRR 'De menselijke beslisser in de praktijk' een workshop voor beleidsmakers georganiseerd naar aanleiding van het WRR-project 'Keuze, gedrag en beleid'.

Nieuwe inzichten

Centraal stond de vertaalslag van nieuwe inzichten uit de gedragswetenschappen naar praktisch beleid. Hierover zijn in de sociale psychologie en de gedragseconomie inspirerende nieuwe inzichten ontwikkeld. Dit gaat onder andere over hoe mensen keuzes maken, en over manieren om hun keuzes te beïnvloeden. Maar hoe pas je die nieuwe kennis concreet toe in het beleid? En welke normatieve overwegingen spelen daarbij een rol?

Drie cases

Het doel van de bijeenkomst was om beleidsmakers die zich met deze materie bezig houden bij elkaar te brengen, en van elkaar te leren. Er zijn drie cases besproken. Bij elke casus is door de verantwoordelijke ambtenaar uiteengezet op welke wijze en met welke middelen men tracht de beleidsdoelen te verwezenlijken, en welke rol gedragswetenschappelijke kennis daarbij speelt. Hierover is door een wetenschapper gereflecteerd en plenair besproken wat er nog meer mogelijk is. 

Thema’s:

  • Beïnvloeding van mobiliteitskeuzes 'Beter benutten' door Christien Stoker, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Co-referent: Matthijs van Leeuwen, Dijksterhuis & Van Baaren 
  • De bestrijding van overgewicht – ‘Gezonde verleiding op school’ door Jasper Lok,  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Co-referent: Denise de Ridder, Universiteit Utrecht 
  • Het bevorderen van een goede pensioenopbouw door Rik Dillingh, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Co-referent: Ed Westerhout, Centraal Planbureau 

Bij de deelnemers bestond de behoefte om nog een keer bij elkaar te komen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu beloofde dit te gaan organiseren.