Hoe mensen keuzes maken

Wat zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de wijze waarop mensen keuzes maken? Wat is hierin de rol van het onbewuste? In hoeverre kiezen we eigenlijk ‘uit vrije wil’? En wat kunnen beleidsmakers met deze nieuwe kennis? Daarover gaat dit boek van Will Tiemeijer, stafmedewerker bij de WRR.

Hoe mensen keuzes maken

Beïnvloeding van keuzes

De laatste jaren groeit de wetenschappelijke kennis over de aard van menselijke keuzes met rasse schreden. Vakgebieden als sociale psychologie en hersen-wetenschap maken een grote bloei door, zeker ook in Nederland. Deze nieuwe kennis noopt niet alleen tot bijstellen van ons mensbeeld, maar is ook van belang voor beleidsmakers die zich bezig houden met de beïnvloeding van keuzes.

Keuzes maken

Hoe mensen keuzes maken is één van de resultaten van het WRR-project 'Keuze, gedrag en beleid'. Het is bedoeld voor iedereen die wil weten wat de wetenschappelijke state of the art is over hoe mensen keuzes maken en wil meedenken over de betekenis hiervan voor politiek en beleid.