De menselijke beslisser

Op 26 november verschijnt de nieuwe WRR-verkenning De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag.

Matroesjka's

Menselijk keuzegedrag

In dit boek geven vooraanstaande Nederlandse wetenschappers uit diverse disciplines een helder overzicht van de meest recente kennis over menselijk keuzegedrag. Daarbij gaan zij uitgebreid in op de grote invloed van de omgeving en de rol van het onbewuste. Bovendien komen de nieuwste inzichten uit de neurobiologie aan bod. Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met menselijk keuzegedrag en de vraag hoe dat kan worden beïnvloed. Hoe kunnen mensen bijvoorbeeld worden verleid tot een gezondere levensstijl? Tot energiebesparend gedrag? Tot een verstandige financiële planning? De wetenschappers in deze bundel bieden nieuwe en veelbelovende perspectieven voor antwoorden op dit soort vragen.

Reacties

"Voor het eerst richt de WRR de aandacht op het individu. Dit keer niet als burger in relatie tot de overheid, maar als mens die in zijn eigen leven vóór, in en na zijn gedrag voortdurend keuzes maakt. Lang niet altijd met een rationele afweging van kosten en baten, maar heel vaak juist emotioneel, ethisch of altruïstisch gedreven. Op het snijvlak van economie, psychologie, biologie en sociologie zijn op dit gebied nieuwe en fascinerende resultaten van onderzoek geboekt. ‘De menselijke beslisser’ laat zien hoe beslist menselijk wij zijn in wat ons beweegt, en hoe wij dat weer wegen."  Paul Schnabel, Sociaal en Cultureel Planbureau.

"Dit boek brengt de nieuwste wetenschappelijke inzichten in menselijk keuzegedrag lekker leesbaar over het voetlicht. Wie ervoor kiest het niet te lezen handelt misschien wel als homo economicus, maar niet als een verstandige ‘menselijke beslisser’. Na lezing van dit boek begrijpt u ook waarom ik op deze achterflap moest zeggen dat u het moet lezen: een gevalletje ‘descriptieve normering’. Leuk en leerzaam dus." Frank Kalshoven, journalist

WRR-verkenning 22 De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag, Will Tiemeijer, Casper Thomas en Henriëtte Prast (red.) verschijnt op 26 november bij Amsterdam University Press, ISBN 978 90 8964 202 8

De verkenning wordt gepresenteerd tijdens de WRR-lecture 2009 'De overheid als keuze-architect?'