Meer aandacht voor keuzedruk

Centraal in het nieuwe WRR-Rapport Met kennis van gedrag beleid maken staat de vraag wat de relevantie is van gedragswetenschappelijke kennis voor overheidsbeleid.

De laatste jaren bestaat daarvoor veel aandacht. De raad concludeert dat meer aandacht voor gedragseconomische en psychologische kennis inderdaad een belangrijke bijdrage kan leveren aan beter beleid, en pleit ervoor die kennis steviger bij de overheid te verankeren.

Met kennis van gedrag beleid maken (ISBN 978 90 8964 8716) is volledig te downloaden via deze site en te bestellen bij Amsterdam University Press.