Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie in betere banen

Op 27 januari verscheen de eerste WRR-Policy Brief Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie in betere banen, opgesteld door dr. Monique Kremer en dr. Erik Schrijvers.

In deze WRR-Policy Brief past de WRR inzichten uit zijn eerdere publicatie In betere banen toe op de Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie. Daarnaast wordt nieuwe kennis aangedragen ten behoeve van het maatschappelijke- en beleidsdebat over intra-Europese arbeidsmigratie. De aanleiding voor deze WRR-Policy Brief is het openstellen van de arbeidsmarkt voor Roemeense en Bulgaarse werknemers per 1 januari 2014. Hiermee is aandacht vereist voor de terechte zorgen over Europese arbeidsmigratie maar ook voor de onbenutte kansen.