Presentatie Making Migration Work in Brussel

Vandaag presenteerde de WRR de vertaling van de publicatie In Betere Banen (Making Migration Work) in Brussel.

In Making Migration Work (In betere banen) wordt ingegaan op het arbeidsmigratiebeleid in Europa. Maken vergrijzing en krimp het nodig dat we arbeidsmigratie bevorderen? Zo ja, hoe komen we dan te weten in welke beroepen en sectoren tekorten zullen optreden? Volstaat de vraag van werkgevers? Ook zijn er andere manieren om arbeidstekorten in te vullen, die zorgvuldig tegen elkaar moeten worden afgewogen. En hoe vergroot Nederland zijn kansen om meer hoog opgeleide werknemers aan te trekken?

Na de presentatie reageerde mevrouw Elizabeth Collett, Senior Advisor van het Transatlantic Council on Migration van het Migration Policy Institute (MPI) op de presentatie in haar lezing A Policy for labourmigration in the context of human capital developement

De presentatie werd gehouden bij de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel.