Kabinetsreactie In betere banen

De regering heeft haar reactie op de publicatie In betere banen vastgesteld. Het kabinet onderschrijft in grote lijnen de analyse van de WRR. De regering heeft haar reactie op de publicatie In betere banen vastgesteld.

Door de economische crisis en de oplopende werkloosheid in Nederland is nog niet wenselijk arbeidskrachten van buiten de EU aan te trekken voor werk dat ook door mensen in Nederland of Europa kan worden gedaan. Het kabinet heeft bovendien in november 2012 een herziening wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer met onder meer voorstellen om het toelatingsbeleid voor laaggeschoolde arbeidsmigranten van buiten de EU verder aan te scherpen.

Langere termijn

Dit neemt niet weg dat op langere termijn tekorten op de arbeidsmarkt zullen ontstaan. Dat vraagt om een aanpassing en versterking van de arbeidsmarkt. Het kabinet zal daarom een advies aan de SER vragen de bijdrage van arbeidsmigratie aan de Nederlandse economie in de toekomst, in aanvulling op de inzet van het onbenutte arbeidspotentieel in Nederland, en welke maatschappelijke gevolgen deze arbeidsmigratie met zich mee kan brengen.

In betere banen

De presenteerde op 12 december 2012 In betere banen. De toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie. Deze publicatie werd overhandigd aan mw. drs. J.C.W. Vlug, directeur Arbeidsverhoudingen van het miniserie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens de minister van SZW, de heer mr.dr. L.F. Asscher.