De toekomst van arbeidsmigratie in Europa

Vandaag presenteert de WRR de bundel In betere banen. De toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie onder redactie van adviserend raadslid drs. Jan Willem Holtslag en stafleden dr. Monique Kremer en dr. Erik Schrijvers. Jan Willem Holtslag reikt het eerste exemplaar uit aan mevrouw drs. Hannie Vlug, directeur Arbeidsverhoudingen van het miniserie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die het namens de minister van SZW, de heer mr.dr. L.F. Asscher in ontvangst zal nemen.

In betere banen

In betere banen gaat in op de vraag hoe het arbeidsmigratiebeleid nu en in de toekomst vorm moet krijgen, in Nederland en in de Europese Unie. Een aantal internationaal gerenommeerde wetenschappers waaronder Demetrios Papademetriou, George Lemaïtre, Martin Ruhs, Bridget Anderson, Béla Galgóczi, Janine Leschke en Godfried Engbersen analyseren de Europese arbeidsmigratie van vandaag en doordenken de uitdagingen voor morgen.

Onderzoeksvragen

In de publicatie van de WRR komen de volgende vragen aan de orde:

  • Heeft Nederland arbeidsmigranten nodig en geldt dat voor de toekomst nog meer?
  • Zijn er andere, betere, manieren om potentiële arbeidsmarkttekorten op te vullen?
  • Hoe kunnen we de gewenste arbeidsmigranten aantrekken?
  • Wat betekent de recente en toekomstige arbeidsmigratie voor de (sociaaleconomische) integratie?
  • En wat kan de rol van de Europese Unie zijn? ·

De projectgroep van de WRR heeft, bij de totstandkoming van deze publicatie, tientallen experts in binnen- en buitenland geraadpleegd, alsmede de nodige werkbezoeken afgelegd. Enkelen van deze experts hebben een bijdrage aan de publicatie geleverd: Demetrios Papademetriou, George Lemaître, Martin Ruhs, Bridget Anderson, Béla Galgóczi, Janine Leschke en Godfried Engbersen.

Regioplan

Naast de bijdragen in de WRR-publicatie is door Regioplan een update uitgevoerd van het in 2005 gepubliceerde onderzoek 'Poolshoogte' naar juridische constructies en kostenvoordelen bij het inzetten van arbeidskrachten uit de Midden- en Oost-Europese landen. Dit herhaalonderzoek is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het onderzoek beantwoordt onder andere vragen over het aantal arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt en in de sectoren bouw en land- en tuinbouw en de vleessector; het gebruik van verschillende juridische constructies (zoals: vaste en flexibele contractvormen, dienstverlening en zzp'ers); en de effecten daarvan op comparatieve (bruto loon)kosten.