Handen op elkaar

In Nederland werd in 2015 in totaal bijna 5,7 miljard euro gegeven aan goede doelen (bron: Geven in Nederland 2017). Daarmee speelt filantropie - het vrijwillig ter beschikking stellen van geld en goederen aan doelen van algemeen nut - een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Denk aan fondsenwervende goededoelenorganisaties, kerken, vermogensfondsen, sponsoring door bedrijven, opbrengsten uit kansspelen en nalatenschappen. In dit project verkent de WRR inrichting en dynamiek van de sector filantropie. Wie zijn de gevers? Waarom wordt gegeven? Waar gaan de giften naar toe? Welke trends doen zich voor in het filantropische landschap?

Publicaties

Cover verkenning Filantropie op de grens van overheid en markt

Filantropie op de grens van overheid en markt (verkenning nr. 40)

Samenwerking tussen overheid en filantropie loont, maar waak voor rolvervaging. Dit staat in de nieuwe Verkenning Filantropie op de grens van overheid en markt die gepubliceerd is op 31 oktober 2018.

Cover working paper Moderne liefdadigheid

Moderne liefdadigheid (working paper nr. 25)

In het Working Paper Moderne Liefdadigheid analyseert Gabriël van den Brink het spel van geven en nemen in menselijke samenlevingen en situeert hij filantropie te midden van andere soorten wederkerigheid.