Projectgroep Digitale Ontwrichting

De voorzitter van de projectgroep is prof.mr. Corien Prins

Projectcoördinator

De projectcoördinator van de projectgroep is dr. E.K (Erik) Schrijvers

Projectgroeplid

mr. dr.  Reijer Passchier

Tim Puts