Bespreking kabinetsreactie iOverheid

Op 1 maart om 14.00 uur wordt de kabinetsreactie op het rapport iOverheid besproken tijdens een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer commissie Binnenlandse Zaken.

In het WRR- rapport iOverheid (2011) doet de Raad beleidsaanbevelingen met betrekking tot de rol en verantwoordelijkheid van de overheid op ICT-gebied. Volgens de WRR denken zowel politiek als bestuur teveel in termen van techniek en niet in termen van de informatiestromen die door het verknopen van netwerken en ontelbare ICT-initiatieven, van cruciaal belang zijn geworden. Men redeneert nog vanuit de gedachte van de eOverheid, met een sterke nadruk op techniek en dienstverlening. Maar in de dagelijkse praktijk van beleid en uitvoering is een informatie-Overheid (iOverheid) ontstaan. De WRR vindt het cruciaal dat de overheid beseft dat ze een iOverheid is geworden.