Presentatie rapport iOverheid

De Overheid moet meer verantwoordelijkheid nemen op ICT-gebied. Dat staat in het WRR-rapport iOverheid dat vandaag wordt overhandigd aan minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

eOverheid vs iOverheid

Zowel politiek als bestuur denken nu teveel in termen van techniek en niet in termen van de informatiestromen die door het verknopen van netwerken en ontelbare ICT-initiatieven, van cruciaal belang zijn geworden. Men redeneert nog vanuit de traditionele gedachte van de eOverheid, met een sterke nadruk op techniek en dienstverlening. Maar in de dagelijkse praktijk van beleid en uitvoering is een informatie-Overheid (iOverheid) ontstaan. Dit is een overheid die volop ‘draait’ op nieuwe informatiestromen die door ICT mogelijk zijn gemaakt. Die informatiestromen richten zich bovendien, behalve op dienstverlening, ook steeds meer ook op controle en zorg. Deze iOverheid is in de praktijk vanzelf ontstaan, zonder dat er een concept aan ten grondslag heeft gelegen en loopt daarmee sterk vooruit op de inhoudelijke bezinning op de iOverheid.

De WRR vindt het cruciaal dat de overheid beseft dat ze een iOverheid is geworden en doet een aantal aanbevelingen om dat besef te verankeren in het beleid.