Privacy en vormen van ‘intelligente’ mobiliteit: de impact van ICT-applicaties voor de weg en het spoor - 59

De voorliggende studie is opgesteld in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, meer specifiek de projectgroep 'Beleid, Informatie en Technologie' (BIT). 

Dit project heeft in maart 2011 het rapport iOverheid opgeleverd.Het vertrekpunt van het WRR-onderzoek dat voor dit project is uitgevoerd, is de zoektocht naar de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij de inzet van ICT.Daarbij richtte het project zich meer in het bijzonder op een tweetal vragen:

  1. wat zijn de consequenties van de inzet van ICT voor de relatie overheid-burger en welke tendensen zijn daarin zichtbaar?
  2. wat is de betekenis van deze consequenties vanuit de verantwoordelijkheid van de overheid wanneer ze ict inzet in bedrijfsvoering, beleid en beleidsuitvoering?

Om meer inzicht te verwerven in de dynamiek rondom de ontwikkeling, invoering en het gebruik van ict in de relatie overheid-burger heeft de projectgroep 'BIT' een aantal empirische studies uitgezet. Deze studies zijn deels beschikbaar als webpublicatie op de site van de WRR, deels als bijdragen aan de verkenning De staat van informatie die is verschenen in maart 2011, samen met het rapport iOverheid.

De serie WRR-webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.