Het biometrisch paspoort in Nederland: crash of zachte landing - 51

M. Snijder

Deze studie belicht de technische, industriële en Europese aspecten van het biometrische paspoort.

De serie WRR-webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.