Het landelijk EPD als blackbox: besluitvorming en opinies in kaart - 45

B. Pluut

De invoering van de l-EPD was een van de beleidsdoelen van het kabinet Balkenende IV. Standpunten van belanghebbenden over de gevolgen voor o.a. de kwaliteit van zorg, efficiëntie, privacy en aansprakelijkeid verschillen sterk. In de de studie staan drie vragen centraal: Hoe zag het proces van beleids- en besluitvorming van het landelijk EPD eruit? Wat zijn de visies van de diverse actoren op het EPD vraagstuk? Hoe hebben de belangrijkste stakeholders zich in het EPD-vraagstuk gepositioneerd? De beantwoording van deze vragen maken duidelijk dat het om een complex en veelzijdig vraagstuk gaat.

De serie WRR-webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.