Onzekerheid en onbehagen

Welke bijdrage leveren (gevoelens van) onzekerheid en de behoefte aan controle aan maatschappelijk onbehagen? En wat betekent dit voor mogelijkheden om dat maatschappelijk onbehagen tegen te gaan? Dat zijn de centrale vragen van dit project.

Doel van het project

In “Den Haag” en omstreken bestaan er al vele jaren zorgen over maatschappelijk onbehagen. In dit project onderzoekt de WRR één van de potentiele oorzaken van maatschappelijk onbehagen, namelijk een gebrek aan balans tussen onzekerheid en controle. Deze oorzaak heeft tot nu toe nog weinig aandacht gekregen.

In de afgelopen decennia lijkt de onzekerheid voor mensen op allerlei levensdomeinen toe te nemen. De baan voor het leven is al lang niet meer gegarandeerd, hoe het inkomen zich zal ontwikkelen is minder voorspelbaar dan vroeger, de overheid springt ook minder snel bij in geval van tegenslag, en de sociaal-culturele leefomgeving verandert eveneens van karakter. Sommige groepen lijken weinig moeite te hebben met deze onzekerheid, of deze zelfs positief te waarderen. Bij andere groepen vertaalt deze onzekerheid zich echter in onbehagen.

Centrale hypothese

Waarom dit verschil in reactie? De centrale hypothese van dit project is dat een belangrijke oorzaak hiervoor ligt in verschillen in de mate waarin mensen controle hebben en ervaren over hun situatie en hun toekomst. Doel van dit project is om de samenhang te analyseren tussen (gevoelens van) onzekerheid en controle enerzijds, en attitudes ten aanzien van politiek en maatschappij anderzijds. Op basis van die analyse zal de WRR vervolgens aanbevelingen doen.