Lezing Michael Ignatieff in het Rijksmuseum

Daags na het houden van de WRR-Lecture 2017 Open Society: Its Old Enemies and its New Friends gaat Michael Ignatieff in het Rijksmuseum in gesprek met cultuursociologe Michèle Lamont onder de titel Reflecting On Diversity. Centrale vraag is welke rol kennisinstituten (zouden moeten) hebben in het debat over diversiteit.  

Diversiteit

Er wordt vaak gekeken naar kennisinstituten, zoals het Rijksmuseum, om in het debat over diversiteit tot nieuwe kaders te komen. Bij zowel Michèle Lamont als Michael Ignatieff vormen kennis en diversiteit al vele jaren belangrijke thema’s in hun werk. Daarom kunnen zij bij uitstek dit onderwerp belichten. Tijdens deze middag gaan zij met elkaar in gesprek, met als centrale vraag welke rol kennisinstituten (zouden moeten) hebben in het debat over diversiteit.

Het gesprek wordt gemodereerd door Lennart Booij.