Promotie staflid Erik Schrijvers

Dinsdag 6 november 2012 promoveerde Erik Schrijvers aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift Ongekozen bestuur. Opkomst en ondergang van het stelsel van adviescolleges en bedrijfsorganen (1945-1995).

Omslag in het naoorlogse politieke bestel

De 20ste eeuwse Nederlandse democratie kende naast gekozen vertegenwoordigende organen adviescolleges en bedrijfsorganen. In tegenstelling tot het parlement representeerden zij niet het hele volk maar maatschappelijke deelgebieden. Denk bijvoorbeeld aan de Sociaal-Economisch Raad en de Raad voor de Kunst. Na de Tweede Wereldoorlog steeg het aantal ongekozen organen sterk, maar in de jaren negentig nam het drastisch af. In zijn proefschrift laat Erik Schrijvers zien dat deze ingrijpende omslag in het naoorlogse politieke bestel in belangrijke mate samenhing met hoe democratisch deze organen waren (Bron Universiteit Utrecht).

Erik Schrijvers is projectcoördinator van Heroriëntatie Europa (HEU).