Promotie Mendeltje van Keulen

Wetenschappelijk medewerker bij de projectgroep Europa in Nederland, Mendeltje van Keulen, promoveert vandaag aan de Universiteit Twente op een dissertatie over Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie.

Haar proefschrift gaat over de manier waarop Nederland toch invloed kan uitoefenen op de, steeds groter en ingewikkelder wordende Europese Unie. Voor het dissertatie-onderzoek was zij in 2004 enkele maanden als fellow verbonden aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Sinds 2001 werkt Mendeltje van Keulen als wetenschappelijk medewerker bij het Clingendael European Studies Programme. Zij studeerde ook aan het Europa College te Brugge en was werkzaam bij de Raad voor Verkeer en Waterstaat en het Europese Parlement.

De titel van het proefschrift van Mendeltje van Keulen luidt: Going Europe or going Dutch. How the Dutch government shapes Europes Union Policy (AUP 2006).