Kabinet vraagt advies over Europa

De regering verzoekt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vóór 1 november 2006 advies uit te brengen over de politisering van Europese vraagstukken in Nederland.

Daarnaast vraagt het kabinet hoe de maatschappelijke verankering van Europa in Nederland kan worden bevorderd. De projectgroep 'Europa in Nederland' buigt zich momenteel over deze adviesaanvraag die op 22 februari jl. door de WRR is ontvangen. Vanaf volgende week zal er meer informatie uit de projectgroep beschikbaar zijn.