WRR-Lecture 2005: Naar een nieuwe verzorgingsstaat?

Onze verzorgingsstaat staat voor nieuwe internationale en nationale uitdagingen. De WRR-lezing gaat daarom dit jaar over de toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat. Twee eminente wetenschappers, Gøsta Esping-Andersen en Saskia Sassen, geven hun visie op de noodzaak en mogelijkheid van een nieuwe verzorgingsstaat.

De lectures zullen gehouden worden op 8 november 2005 in de Nieuwe of Literaire Sociëteit de Witte, Plein 24 te Den Haag, aanvangstijd 14.30 uur; toegang uitsluitend na aanmelding.