Verslag van het symposium: Inzichten vanaf de zijlijn, wetenschappelijke coaching van het sportbeleid?

Op 28 oktober 2005 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Clémence Ross-van Dorp het symposium geopend.

Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp spreekt op het symposium van de WRR

Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp

Tijd voor sport

De Staatssecretaris refereerde aan het feit dat beleidsnota's steeds meer steunen op wetenschap, zo ook haar sportnota 'Tijd voor sport'. De beleidsnota zelf is weliswaar geen wetenschap, maar een visie zo stelde zij. Bij de uitwerking van die visie in de doelstellingen van het beleid speelt de wetenschap ook een belangrijke rol.' Vandaar dat zij zich gelukkig prees dat de WRR samen met het ministerie van VWS dit symposium heeft georganiseerd. De voorzitter van de WRR Wim van de Donk memoreerde dat een dergelijk initiatief past in het streven van de WRR niet alleen doorwrochte rapporten te publiceren, maar ook op andere wijze wetenschap en beleid bij elkaar te brengen.