Transactie als bestuurlijke vernieuwing

De overheid kan bij de uitvoering van haar taak beter functioneren en het vertrouwen van de burgers terugwinnen in de ‘transactiestaat’. Door ‘transactie’ berust de relatie tussen overheid op wederkerigheid, binding en rekenschap.

Bestuurlijke vernieuwing

Dat betoogt professor Dik Wolfson in zijn studie Transactie als bestuurlijke vernieuwing, WRR-verkenningen nr. 9, die donderdag 26 mei is aangeboden aan minister Zalm van Financiën en minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing. Deze verkenning is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van Financiën en het Project Andere Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.