Vertrouwen in de buurt

WRR-rapport 72 Vertrouwen in de buurt biedt inzicht in de manier waarop burgers, door versterking van kleinschalige verbanden, effectief kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van hun buurt.

Sociale herovering

Gelijktijdig met het rapport wordt WRR-verkenning 8: Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam gepresenteerd, dat handelt over twee achterstandsbuurten waar door een krachtige strategie van sociale herovering met inzet van overheden, burgers en maatschappelijke organisaties de negatieve spiraal van onleefbaarheid kon worden doorbroken.