Benoemingen WRR

De ministerraad heeft er op voorstel van minister-president Balkenende mee ingestemd om professor mr.dr. L. Hancher en drs. I.J. Schoonenboom voor te dragen voor benoeming tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Leigh Hancher

Leigh Hancher (1956) is hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg. In de periode 1991-1997 bekleedde zij eenzelfde leerstoel aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor die tijd was ze werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Leiden. In 1996 was ze ook bijzonder hoogleraar ‘natural resources law’ aan de University of Calgary. 

Jan Schoonenboom

Jan Schoonenboom (1942) is sinds 1973 als lid van de wetenschappelijke staf verbonden aan de WRR. In 2004 verscheen het rapport De Europese Unie, Turkije en de islam dat onder zijn leiding tot stand kwam. Eerder werkte hij bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de periode 1989-1995 was de heer Schoonenboom bijzonder hoogleraar Toekomstverkenning en beleid aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.