Opening gebouw WRR

Op 13 januari is het gebouw van de WRR aan de Lange Vijverberg 4-5 geopend door de heren Kuijken en Levelt.

'Stenen in de Hofvijver'

“Nabijheid is goed, temeer daar de WRR nu ook bijna letterlijk stenen in de Hofijver kan gooien", zei Wim Kuijken in zijn toespraak bij de officiële opening van de nieuwe huisvesting van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan de Lange Vijverberg 4-5.

Daarmee ging hij in op wat de voorzitter van de WRR, Wim van de Donk, bij zijn welkomstwoord als één van de taken van de WRR noemde: “Het gooien van stenen in de Hofvijver”. En volgens de SG is de WRR daar ook voor: “Het verrassen van het politiek bestuur met creatieve en weloverwogen analyses.” Voorafgaand aan zijn toespraak verrichte de SG de openingshandeling door het ontstrikken van een feestelijk verpakt cadeau voor de WRR, een speciaal ontworpen katheder.

Een pand

Met de verhuizing vanuit de twee villa’s van Plein 1813 naar de ene locatie aan de Lange Vijverberg is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan voor de leiding van de WRR. “Eén pand is beter dan twee”, stelde Anton Hemerijck, directeur en secretaris van de WRR, “Ik vind dat we enorm geboft hebben dat we deze locatie hebben mogen betrekken. Zo centraal, zo functioneel voor ons werk, op steenworp afstand van de regering.” 

Alle AZ-ers die het hebben mogelijk gemaakt dat de WRR deze huisvesting kon betrekken bedankte hij uitvoerig, evenals de projectleider en architect van de Rijksgebouwendienst. Maar hij memoreerde ook dat het moeilijk afscheid nemen was van Plein 1813. 

Niet iedere medewerker was voorstander van de verhuizing. De oude locatie had zijn charme. Maar ook de onafhankelijkheid van de WRR was een gevoelig onderwerp. Dichter bij AZ, fysiek en logistiek, tast die onafhankelijkheid echter niet aan zoals Wim Kuijken opmerkte: “Onafhankelijkheid wordt niet bepaald door al dan niet samenwerken met AZ. Zelfs niet door het hebben van meer overleg over en weer. Sterker nog, dat laatste is inspirerend en brengt de advisering over de lange lijnen en de politiek-bestuurlijke agenda van nu dichter bij elkaar. Bovendien is facilitair samenwerken gewoon efficiënter en maakt het de WRR minder kwetsbaar.”   

13 januari 2005, ruim 6 maanden na de verhuizing lijkt iedereen tevreden met de nieuwe huisvesting. Zelfs de eerdere sceptici binnen de WRR zijn het erover eens dat het een schitterend gelegen gebouw is, al blijft er altijd wat te wensen over. Volgens Anton Hemerijck voldoet het nieuwe gebouw aan één criterium niet: er is onvoldoende opslagruimte voor alle rapporten. Daar is echter een oplossing voor gevonden: de WRR heeft gelijktijdig met de officiële opening een DVD uitgebracht waar alle sinds 1972 verschenen rapporten en studies, ruim driehonderd, compleet op staan.

De DVD met de publicaties van de WRR van 1972 tot en met 2004 is te verkrijgen bij de WRR.

Wetenschap en politiek

De voorzitter van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Willem Levelt, sprak de nieuwe bewoners van de Lange Vijverberg toe over de relatie wetenschap en beleid, twee gescheiden taken, maar met gedeelde verantwoordelijkheid. “Beleidsmakers kunnen de waarheidsvinding in de wetenschap niet sturen, en dat moeten ze ook niet willen. Wetenschappers zijn door de kiezers niet gemandateerd tot politieke besluitvorming en ze doen er verstandig aan zich zo’n rol niet aan te matigen. Maar als over deze rolverdeling geen misverstand bestaat is het mogelijk effectief samen te werken.” Een rolverdeling die WRR en regering sinds de oprichting van de WRR in 1972 al goed invullen, die ook in de instellingswet van de WRR is vastgelegd en waarvan de effectiviteit door de nu fysieke nabijheid van het regeringscentrum en de logistieke ondersteuning van AZ alleen maar effectiever wordt.