Bewijzen van goede dienstverlening

Kwaliteit maatschappelijke dienstverlening lijdt onder controlezucht overheid.

De overheid moet meer vertrouwen hebben in de initiatieven van professionals en bestuurders van de instellingen in de gezondheidszorg, onderwijs, volkshuisvesting, welzijn en arbeidsvoorziening. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het vandaag gepubliceerde advies aan de regering: Bewijzen van goede dienstverlening.

Betrokken zorg en goede dienstverlening

De nadruk ligt nu teveel op het controleren en afrekenen. Dat leidt tot verspilling, middelmatige prestaties en een verstikkende stapeling van toezicht en verantwoording. Bovendien leidt het af van waar het echt om zou moeten gaan: betrokken zorg en goede dienstverlening aan de burgers, cliënten en patiënten.

Voorleren en innoveren

De WRR pleit voor een besturingsmodel dat ruimte biedt en instellingen bovendien uitdaagt tot voorleren en innoveren. Goed presterende instellingen worden beloond en ten voorbeeld gesteld terwijl ondermaats presterende instellingen sancties krijgen opgelegd, verbeteringen worden zo nodig afgedwongen.