Opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid in het algemeen belang

Dit essay is het resultaat van een opdracht die aan prof. Micha de Winter is verstrekt in het kader van een WRR-verkenning over de positie en de toekomst van de Nederlandse jeugd, in verband met de vergrijzing en het ontstaan van een kenniseconomie.

Democratisch-pedagogisch offensief

Prof. De Winter is verbonden aan de opleiding pedagogiek van de Universiteit Utrecht, en bekleedt daarnaast bij deze universiteit de facultaire Langeveld-leerstoel op het gebied van maatschappelijke opvoedingsprocessen.

Aan prof. De Winter is gevraagd een studie te verrichten naar de sociaal-pedagogische doelstellingen voor opvoeding en onderwijs in een pluriforme democratische samenleving. In zijn essay wordt de stelling verdedigd dat het algemeen belang als doel van de opvoeding, het onderwijs en het jeugdbeleid te veel uit het oog is verloren doordat het individuele belang een steeds hogere prioriteit heeft gekregen. Om hierin te voorzien is volgens de auteur een democratisch-pedagogisch offensief nodig. 

De inhoud van dit essay is, zoals in het algemeen het geval is met voorstudies voor de WRR, voor de verantwoordelijkheid van de auteur. Het rapport van de WRR zal in februari 2005 verschijnen.