Symposium 25 jaar later

Vrijdag 17 september 2004 is een symposium gehouden naar aanleiding van het verschijnen van de bundel Vijfentwintig jaar later. De Toekomst­verkenning van de WRR als leerproces.

Vijfentwitig jaar later

In 1977 verscheen het rapport De komende vijfentwintig jaar. Een toekomstverkenning voor Nederland. Het was de eerste algemene toekomstverkenning van de WRR, bedoeld om beleid, politiek en samenleving een samenhangend beeld aan te bieden van de mogelijke ontwikke­lingen in de volgende kwart eeuw. Aan deze publicatie lagen verkenningen op veel gebieden ten grondslag. Een jaar geleden nam het Netwerk Toekomstverkenning (NTV) het initiatief om deze nu, ruim 25 jaar later, tegen het licht te houden van de feitelijke ontwikkelingen. Ook is een belangrijke vraag op welke wijze toekomstverkenning nu opgezet zou worden, gegeven de methodische ontwikkelingen in de afgelopen tijd. Een groot aantal deskundigen werkte mee aan de bundel Vijfentwintig jaar later; vrijwel alle door de ATV bestudeerde gebieden komen aan de orde.