Prof.dr. Wim B.H.J. van de Donk voorzitter WRR

Met ingang van 1 september is prof.dr. Wim B.H.J. van de Donk (42 jaar) benoemd tot voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) door de regering.

Hij volgt professor dr. M. Scheltema op, die per 31 augustus is afgetreden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.