Bij het nieuws

In deze rubriek wordt een korte analyse van een actuele gebeurtenis, beleidsissue of beleidsdiscussie in het licht van een of enkele oudere WRR publicaties gegeven.

2017