27 Aug

Van verschil naar potentieel

Activiteitendata
-
Perscentrum Nieuwspoort

Lange Poten 10, Den Haag

Op 27 augustus 2018 presenteert de WRR een Policy Brief over sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

Van verschil naar potentieel

In deze Policy Brief, Van verschil naar potentieel. Een realistisch perspectief op sociaaleconomische gezondheidsverschillen, gaan de auteurs in op 35 jaar beleid en inspanning rond sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Nederland is de afgelopen decennia een stuk gezonder geworden, maar de relatieve verschillen in gezondheid tussen lager en hoger opgeleiden zijn niet afgenomen en soms zelfs gegroeid. Wie rijker en beter opgeleid is, leeft gemiddeld langer en in betere gezondheid. Dat roept de vraag op of beleid gericht op het verkleinen van relatieve gezondheidsverschillen nog realistisch en zinvol is. Kunnen wij het niet vervangen door een meer realistisch, meer kansrijk perspectief? 

27 augustus 2018

Raadslid prof. dr. Marianne de Visser geeft een toelichting op deze Policy Brief en een discussie met een deskundigenpanel volgt.

De Policy Brief: Van verschil naar potentieel wordt overhandigd aan staatssecretaris drs. Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Datum: 27 augustus 2018, vanaf 13.30 uur

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

Aanmelden: registratie@wrr.nl