27 augustus Van verschil naar potentieel

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Perscentrum Nieuwspoort

Lange Poten 10, Den Haag

Op 27 augustus 2018 presenteert de WRR een Policy Brief over sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

Van verschil naar potentieel

In deze Policy Brief, Van verschil naar potentieel. Een realistisch perspectief op sociaaleconomische gezondheidsverschillen, gaan de auteurs in op 35 jaar beleid en inspanning rond sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Nederland is de afgelopen decennia een stuk gezonder geworden, maar de relatieve verschillen in gezondheid tussen lager en hoger opgeleiden zijn niet afgenomen en soms zelfs gegroeid. Wie rijker en beter opgeleid is, leeft gemiddeld langer en in betere gezondheid. Dat roept de vraag op of beleid gericht op het verkleinen van relatieve gezondheidsverschillen nog realistisch en zinvol is. Kunnen wij het niet vervangen door een meer realistisch, meer kansrijk perspectief?

27 augustus 2018

Datum: 27 augustus 2018, vanaf 13.30 uur

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

Aanmelden: registratie@wrr.nl

Programma

13.30 - 13.45 Ontvangst

13.45 - 13.50 Welkom Voorzitter WRR

13.50 - 14.00 Toelichting op de Policy Brief door WRR-raadslid Marianne de Visser

14.00 - 14.10 Aanbieding Policy Brief aan staatssecretaris Blokhuis, VWS

14.10 - 14.40 Panelgesprek o.l.v. Geert Maarse met:

  • Karien Stronks - hoogleraar Sociale Geneeskunde UMC Amsterdam
  • Eric van der Burg - fractievoorzitter VVD Amsterdam
  • Sjaak de Gouw - directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden
  • Marianne de Visser - raadslid WRR

14.40 - 15.00 Afsluiting