04 juni Sturen op sociale waarde van infrastructuur

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
COMM Museum Den Haag

Wat ooit begon met een postzegelverzameling is uitgegroeid tot COMM; het vernieuwde Museum voor Communicatie. Dé plek in Den Haag waar u de invloed van communicatie ervaart, in november 2017 is het museum na een grootschalige verbouwing heropend.

Adres
Zeestraat 82
2518 AD Den Haag

Plan uw route
 

Op vier juni organiseert de WRR de conferentie Sturen op sociale waarde van infrastructuur.

Infrastructuur is van essentieel belang voor de samenleving. Infrastructuur draagt op allerlei manieren bij aan economische verbindingen, aan ecologische verbanden en aan de sociale en culturele samenhang in de Nederlandse samenleving. Vooral de sociale waarde van infrastructuur staat niet vanzelfsprekend op het netvlies van infrastructuurbeleidsmakers.

Tijdens de conferentie op vier juni verkennen wij hoe sociale waarden beter meegenomen kunnen worden in visieontwikkeling en planvorming voor Infrastructuur. Op deze wijze wil de WRR bijdragen aan het debat over de sociale inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid van essentiële voorzieningen, om ongelijkheid te voorkomen tussen stad en platteland, arm en rijk, jong en oud, digibeet en digitaalvaardig.

Programma

9.30 uur

 • Inloop en aanmelding voor deelsessies

10:00 uur

 • Welkom en introductie op thema van de dag
  Margot Weijnen – raadslid WRR
   
 • Rechtvaardigheidsperspectief op Infrastructuur: casus transport
  Bert van Wee -  hoogleraar Transport Beleid, Technische Universiteit Delft
 • Sociale waarden in de warmtevisie
  Pallas Agterberg – directeur strategie Alliander
   

11:30 uur

 • Koffie Pauze
   

11:50 uur

 • Waarom niet-inclusief ontwikkelen zoveel praktischer is, en tegendraadse voorbeelden hoe het anders kan
  Arjan Hijdra - senior adviseur Rijks Waterstaat en directeur Global Infrastructure Institute
   

12.20 uur

 • Afsluiting ochtend met alle sprekers
  o.l.v. Sandra Rottenberg - dagvoorzitter
   

12:50 uur

 • Lunch Pauze
   

13:30 uur

 • Zeven deelsessies (zie bijlage)
  Waarin deelnemers zich aan de hand van een concrete casus buigen over de vraag hoe te sturen op de sociale waarden van infrastructuur.
   

15:00 uur

 • Samenvatting en toelichting op  resultaten van de deelsessies met een reflectie daarop van Diederik Samsom (voorzitter sectortafel gebouwede omgeving klimaatakkoord) o.l.v Sandra Rottenberg
   

16:30 uur

 • Afsluiting en borrel

Aanmelden

Mocht u hierover op de hoogte willen blijven of graag deze conferentie willen bijwonen?
Laat dit weten middels een mail te sturen naar registratie@wrr.nl

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, daarom snel reageren.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op vier juni!