Sturen op sociale waarde van infrastructuur

Datum:
Locatie:
COMM Museum Den Haag

Op vier juni organiseert de WRR de conferentie Sturen op sociale waarde van infrastructuur.

Infrastructuur is van essentieel belang voor de samenleving. Infrastructuur draagt op allerlei manieren bij aan economische verbindingen, aan ecologische verbanden en aan de sociale en culturele samenhang in de Nederlandse samenleving. Vooral de sociale waarde van infrastructuur staat niet vanzelfsprekend op het netvlies van infrastructuurbeleidsmakers.

Tijdens de conferentie op vier juni verkennen wij hoe sociale waarden beter meegenomen kunnen worden in visieontwikkeling en planvorming voor Infrastructuur. Op deze wijze wil de WRR bijdragen aan het debat over de sociale inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid van essentiële voorzieningen, om ongelijkheid te voorkomen tussen stad en platteland, arm en rijk, jong en oud, digibeet en digitaalvaardig.

Aanmelden

Mocht u hierover op de hoogte willen blijven of graag deze conferentie willen bijwonen?
Laat dit weten middels een mail te sturen naar registratie@wrr.nl

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, daarom snel reageren.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op vier juni!